Συναφείς Τεχνολογίες - Solar MEAD

H σημασία της τεχνολογίας SolCement και η σχετικότητα της γενικής προσέγγιση σε σχέση με την τσιμεντοβιομηχανία αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα και δυνητική απήχηση λαμβάνοντας υπόψη και άλλες συναφείς θεωρήσεις και προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατα ανακοινωθείσα συνεργασία μεταξύ της τσιμεντοβιομηχανίας CEMEX, του ερευνητικού οργανισμού Sandia National Laboratories και της καινοτόμου εταιρείας Synhelion στο συνεργατικό έργο Solar MEAD


Εκτύπωση  
Image